Allmänna villkor

Butiken Lpg-wellbox.se ägs och drivs av företaget DISTRINNOVATE AB, organisationsnummer 559135-2678. Kontaktuppgifter och övrig relevant bolagsinformation om företaget framgår på denna webbplats.

1. ALLMÄNNA KÖPEVILLKOR

1.1 Dessa köpevillkor gäller när du som konsument/kund gör beställningar från DISTRINNOVATE AB på Lpg-wellbox.se. Dessa är endast applicerbara för dig som är konsument och gör beställningar via Lpg-wellbox.se.

1.2 Vid köp från Lpg-wellbox.se ingår du köpeavtal med DISTRINNOVATE AB. Avtal ingås på svenska. Avtal arkiveras och hålls tillgängliga. För att kunna göra ett köp måste du acceptera dessa köpevillkor. Genom att slutföra köp godkänner du DISTRINNOVATE AB:s köpevillkor på Lpg-wellbox.se och förbinder dig att följa köpevillkoren i sin helhet. Du bekräftar också att du tagit del av DISTRINNOVATE AB:s Integritetspolicy, inklusive cookies som beskriver hur Lpg-wellbox.se behandlar dina personuppgifter.

1.3 För att kunna beställa på Lpg-wellbox.se måste du som kund ha fyllt 18 år eftersom vi enligt svensk lag inte accepterar kreditköp till personer under 18 år. Om du är under 18 år krävs målsmans tillstånd innan du beställer. Vi förbehåller oss rätten att under vissa omständigheter ändra eller neka en beställning (t.ex. om kunden uppgett felaktiga personuppgifter).

1.4 Vi reserverar oss för slutförsäljning samt eventuella skriv- och bildfel. Exempel på detta är fel i produktbeskrivning, produktens tekniska specifikation, innehållsförteckningar, bruksanvisningar, felaktiga priser eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Detta omfattar även felaktiga priser som uppstår som effekt av fel av manuell hantering eller tekniska fel. Lpg-wellbox.se har rätt att justera eventuella felaktigheter och att ändra informationen när som helst. Alla bilder ska främst uppfattas som illustrationer och kan därmed inte garanteras exakt återge varans exakta utseende. DISTRINNOVATE AB ansvarar ej för information som kommer från en tredje part, såsom leverantörer.

1.5 Innehållet på webbsidan ägs av DISTRINNOVATE AB, våra samarbetspartners eller dess licensgivare.

2. PRISER

2.1 Vid beställning på Lpg-wellbox.se gäller de priser som anges på websidan vid beställning. Priserna i svenska kronor för Sverige, i Danska kronor för Danmark. I alla priser ingår svensk moms som normalt är 25%. Priserna inkluderar inte eventuella fraktavgifter och betalningsavgifter vilka anges separat på ett tydligt sätt innan kunden slutför beställning.

2.2 Med rekommenderade priser avses de ordinarie priser som en konsument normalt förväntas betala för varan i en fysisk butik i Sverige.

3. BETALSÄTT

3.1 Kunden kan betala på de sätt som anges i samband med beställningen.Vid kreditköp kan det komma att göras en kreditupplysning, vilket du i så fall kommer att upplysas om. DISTRINNOVATE AB förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt samt att ändra det valda betalsättet om det inte fungerar vid beställningstillfället eller om kunden inte godkänns för det valda betalsättet.

4. LEVERANS OCH TRANSPORT

4.1 Lpg-wellbox.se levererar enbart inom Sverige och Danmark.

4.2 Leveranstiden är därefter 3-4 arbetsdagar beroende på fraktsätt och postnummer. Vi kan tyvärr inte påverka eventuella förseningar hos fraktbolaget. Vid sådana leveransförseningar fortsätter vi att bevaka beställningen. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans försenas oskäligt länge, och detta inte beror på dig som kund, har du rätt att häva köpet helt kostnadsfritt.

4.3 Fraktavgiften är 200kr för Sverige, 420DKK för Danmark.Fraktpris framgår i kassan innan du slutför din beställning och godkänns genom att genomföra köpet.

4.4 Vänligen kontrollera att leveransuppgifterna såsom adress och telefonnummer stämmer innan du slutför köp. Det går tyvärr inte att ändra dessa uppgifter efter att beställningen blivit packad.

4.5 Om paketet ska hämtas hos postombud får kunden en avisering som beskriver var och när paketet ska hämtas. I så fall ska kunden hämta paketet inom den tid som anges i aviseringen, vilket normalt är 14 dagar. Avisering kan ske via email, SMS eller vanlig post. Normalt ska paket lösas ut personligen med kolli-id samt giltig legitimation.

5. ÅNGERRÄTT

5.1 Du har rätt att ångra ditt köp oavsett inom 14 dagar från då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar den sista varan i en beställning i fysisk besittning (ångerfristen).

5.2 Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt meddelande till oss om ditt beslut att frånträda köpeavtalet (t.ex. genom e-post eller vanligt brev). För snabbast hantering bör du ange ditt ordernummer, produktnummer och kontaktuppgifter så att vi kan identifiera din retur. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du skickar in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

5.3 Om du ångrar ditt köp kommer vi att betala tillbaka alla genomförda betalningar för berörd order vi fått från dig, inklusive de leveranskostnader som tillkommit. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan eller varorna från dig. Vi kommer normalt att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv använt för den inledande affärshändelsen om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. Återbetalningen kommer oavsett metod inte att kosta dig något.

5.4 Du måste återsända varan till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan fjortondagarsperioden löpt ut.

5.5 Vid utnyttjande av ångerrätten är du ansvarig för både returkostnad samt att varan/varorna kommer i retur oskadda. Du kommer alltså att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan. Vänligen notera att du som avsändare av returpaketet har ansvar att säkerställa att varorna har kommit till oss – därför rekommenderar vi att du skickar varorna på ett spårbart och försäkrat sätt. Du är ansvarig för varornas eventuellt minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

5.6 Ångerrätten gäller endast om varan är i väsentligt oförändrat skick. Som kund har du rätt att undersöka varan eller varorna men du får inte bryta plomberingar eller prova produkten då denna då inte kan återlämnas på grund av hälso- och hygienskäl. Rätten att ångra sig upphör alltså när du bryter förseglingen. Med försegling avses även teknisk plombering.

6 REKLAMATION

6.1 Vänligen kontakta oss innan du skickar tillbaka en vara, oavsett anledning för instruktioner och snabbast möjlig hantering. Enligt konsumentköplagen har du rätt att reklamera ditt köp till oss inom skälig tid (dock högst två år). Om du vill reklamera en produkt ska du göra det inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet genom att kontakta oss. Felet ska normalt vara ursprungsfel och inte orsakats av felaktig användning/hantering av varan.
Apparaten ska inte öppnas eller tas isär. Reklamationer som görs inom två månader från det att du upptäckt felet anses alltid ha gjorts i rätt tid.

6.2 Om din reklamation är gjord i rätt tid och fel på produkten föreligger enligt konsumentköplagen reparerar vi produkten eller skickar vi ut en ny produkt om den går inte att reparera. Om vi inte kan ersätta produkten av någon anledning återbetalar vi istället vad du har betalt för produkten plus eventuella avgifter du har betalat.

6.3 För att anmäla att en vara du beställt från oss är felaktig rekommenderar vi att du kontaktar oss. Glöm inte att kommunicera information såsom ordernummer och produktnummer/produktnamn. Beskriv felet noggrant för snabbast möjlig hantering.

6.4 I många fall kommer vi att få behöva få tillbaka varan för att hantera reklamationen. I sådana fall rekommenderar vi att du skickar varorna på ett spårbart och försäkrat sätt, eftersom du som avsändare har ansvar att säkerställa att varorna kommit till oss. Det är normalt kunden som initialt lägger ut för returfrakten.

7. EJ UTHÄMTADE PAKET

7.1 I samband med ej uthämtade paket uppstår en rad kostnader såsom plock-och-pack, returfrakt, expeditionsavgift, etc. som vi behöver betala till tredje part såsom fraktbolag. På grund av detta tar vi ut en avgift om 150 kronor inklusive moms om ett paket ej hämtas ut, som ska täcka en del av dessa kostnader.

7.2 Paket som ska hämtas hos postombud ligger kvar hos postombudet i 14 dagar innan den returneras till oss. Om du ångrar ditt köp och vill inte stå för denna avgift ska du meddela postombudet om att du ”vägrar leverans”, alternativt hämtar ut paketet och därefter returnerar till oss vilket beskrivs under “Ångerrätt”.

8. TVIST

8.1 Vi strävar alltid efter att du som kund ska känna dig nöjd med ditt köp. Vi ber dig att i sådana fall skicka e-post till kontakt@lpg-wellbox.se. Om vi inte lyckas hitta en lösning och du vill föra ärendet vidare kan du ta tvisten vidare till Allmänna Reklamationsnämnden. Allmänna Reklamationsnämnden nås antingen via hemsidan www.arn.se eller via adress Box 174, 101 23 Stockholm.

8.2 Om ditt anspråk eller klagomål har uppstått med anledning av köp online finns även en möjlighet att använda sig av EU:s online-plattform för att lösa tvister. EU:s online-plattform nås via http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Observera att om du lämnar in ett klagomål via denna plattform, kommer ärendet automatiskt att vidarebefordras till rätt nationellt tvistlösningsorgan.

8.3 Tvist som rör tillämpningen eller tolkningen av dessa köpevillkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden, eller i sista hand av en allmän domstol.

9. ÄNDRINGAR AV KÖPEVILLKOR

9.1 DISTRINNOVATE AB förbehåller sig rätten att vidta ändringar av köpevillkoren. Ändringar av köpevillkoren kommer att informeras på Lpg-wellbox.se.

10. LÄNKAR

10.1 Lpg-wellbox.se och DISTRINNOVATE AB kan komma att länka till andra websidor som ligger utanför vår kontroll och vice versa. Även om vi har som ambition att säkerställa att vi enbart länkar till sådana websidor som delar våra policys, är DISTRINNOVATE AB inte ansvariga för skydd eller sekretess och information inklusive personuppgifter som kund tillhandahåller på andra webbsidor. Vi rekommenderar att kunden läser personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella websidan.

Who we are

Our website address is: http://lpg-wellbox.se.